ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI


Wybrana część Regulaminu Sklepu Internetowego KOMINEK-KOMINKI.pl zawierająca informacje na temat zamówień i płatności.

Całość regulaminu dostępna na stronie Regulamin Sklepu Internetowego KOMINEK-KOMINKI.pl

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA ZA TOWAR

3.1. Korzystanie ze Sklepu dostępne jest dla Klienta dysponującego urządzeniem obsługującym Internet.
3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie konta Klienta na stronie internetowej www.KOMINEK-KOMINKI.pl , wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób prawidłowy, a w szczególności przez podanie prawdziwych danych osobowych i teleadresowych, ustalenie przez Klienta danych do logowania, tj. adresu e-mail i hasła dostępu do konta oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Hasło Klienta ma charakter poufny.
3.2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe Sklepu lub e-mailem pod adresem kontakt@119A.pl
3.3. Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności:
3.3.1. Płatności elektroniczne. Klient może w tym przypadku zapłacić: kartą płatniczą (kredytową), przelewem online, PayPal, BLIK.
3.3.2. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy - brak dodatkowych kosztów. Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać na adres e-mail: kontakt@119A.pl
3.3.3. Płatność przy odbiorze (pobranie). Przy tego rodzaju płatności, ze względu na dodatkowe koszty, do wartości zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 50 PLN. Uwaga! Jednorazowo realizujemy tylko i wyłącznie do kwoty 1000 PLN. Przy większych kwotach prosimy o dopłatę różnicy.
3.4. W przypadku płatności elektronicznej lub przelewu tradycyjnego brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży (odstąpienie od zawarcia umowy), co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.
3.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych dla: 119A.pl, ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle na konto bankowe w ING BANK Śląski na nr konta: PL 56 1050 1517 1000 0092 7567 0595 o nr. SWIFT: INGBPLPW.
3.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia i zatwierdzenia go.
3.7. Po potwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania z "panelu użytkownika" pod warunkiem, że Sklep nie rozpoczął jego realizacji. W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia w celu anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) stosuje się postanowienia pkt 8 (w przypadku Konsumenta) i pkt 9 (w przypadku Przedsiębiorcy) niniejszego regulaminu.
3.8. Płatności online obsługuje firma TPay, eCard S.A., Przelewy24.

Dostępne formy płatności:
- BLIK
- przelewy online, Pay-By-Link
- płatność kartą
- przelew tradycyjny
- raty, systemy ratalne, płatności odroczone
- PayPal

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Dostawa zamówienia realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w procesie zamówienia.
4.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej sklepu określona jest informacja dotycząca towaru dostępnego w magazynie lub u dostawców Sklepu (tj. realny stan magazynowy producenta lub magazynu centralnego), jak i również w przypadku braku danego towaru na stanie magazynowym bądź konieczności wyprodukowania wskazany jest czas oczekiwania przewidziany przez producenta.
4.3. W przypadku, gdy na stronie sklepu stany magazynowe danego towaru są mniejsze niż ilość towaru, która Klient chce zamówić, zamówienie Klienta w ilości większej niż wskazane stany magazynowe oznaczać będzie akceptację przez Klienta wydłużonego czasu oczekiwania na dany towar. Ponadto Klient, który jest konsumentem, uprawniony jest do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) zgodnie z pkt 8 regulaminu.
4.4. Zamówienia o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości.
4.5. Przed przystąpieniem do kompletacji zamówienia (gdy wszystkie towary są dostępne), Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia:
- dogodnego terminu dostawy towaru w przypadku wysyłki towaru kurierem,
- dogodnego terminu odbioru towaru w przypadku odbioru własnego.
4.6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z pkt 3.6 niniejszego regulaminu),
b. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
c. gdy dane Klienta są niepełne w zakresie niezbędnym ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną albo właściwości usługi albo wynika z odrębnych ustaw. Dane Klienta niezbędne do składania zamówień wskazane są w formularzu zgłoszeniowym.

5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA - WYSYŁKA KURIERSKA

5.1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi towaru. Istnieje możliwość zwolnienia Klienta z kosztów dostawy kiedy wartość zamówionego towaru przekroczy aktualnie obowiązujący próg.
5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednodniowego opóźnienia dostawy, co wynika z możliwości organizacyjnych firm spedycyjnych.
5.3. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).
5.4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuje próbę ponownego dostarczenia towaru.
5.5. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego. Koszt transportu uzależniony jest od ilości i wagi towaru. W przypadku transportu gratis koszt ten wynosi 300 PLN.

6. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

6.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

7.1. Klient ma możliwość zamówienia, określonych przez Sklep towarów, znajdujących się poza stałą ofertą. Takie zamówienia nazywamy zamówieniami indywidualnymi.
7.2. W przypadku zamówienia towaru na indywidualne zamówienie, wymagana jest wpłata zaliczki w wartości określonej przez Sklep.
7.3. Realizacja zamówienia indywidualnego rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania zaliczki.
7.4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia indywidualnego z przyczyn niezależnych od Sklepu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym Klienta.
7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.